kursi.ineseelsina.lv autore Inese Elsiņa sniedz pakalpojumu – iespēju tiešsaistē iegādāties un izmantot bezmaksas e-lekcijas un e-kursus un citus resursus. Šī nolūka ietvaros man ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, vajadzības gadījumā sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai ar pakalpojuma izpildi saistītajos jautājumos (piem., sniegt tehnisko atbalstu, atbildēt uz klientu jautājumiem par e-kursu u.c.), izpildīt ar pakalpojuma sniegšanu uzņemtās saistības. Šim nolūkam ir nepieciešami Jūsu personas dati: klienta vārds, uzvārds, e-pasta adrese. Maksājumu apstrādi (t.sk. rēķinu izrakstīšanu, norēķini) un norēķinu drošības nodrošināšanu, kā arī klienta personu datu aizsardzību saistībā ar norēķiniem veic PayPal.com un Stripe.com