Apraksts

Pusaudžu vecumposms ir viens no sensitīvākajiem dzīves posmiem cilvēka dzīves vēsturē. Pētījumi un prakse apliecina, ka tieši pusaudžu vecumposmā savu aizsākumu rod virkne psihisku traucējumu. Viens no biežāk izplatītajiem traucējumiem pusaudžiem pasaulē un Latvijā ir depresija.

Ar pusaudžiem, kuriem ir klīniski diagnosticēta depresija dažādās tās smaguma pakāpēs, esmu strādājusi gan BKUS psihiatrijas nodaļā, gan turpinu strādāt savā praksē. Četrus gadus esmu veltījusi zinātniskajam darbam par pusaudžu depresijas tēmu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbu psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Par pusaudžu depresiju esmu sniegusi vairākas intervijas medijiem, publicējusi rakstus zinātniskajos un populārzinātniskajos žurnālos, vadījusi seminārus gan vecākiem, gan speciālistiem (pedagogiem, psihologiem u.c.).

Pamatojoties uz praktisko profesionālo pieredzi un zinātniskajām atziņām, esmu izstrādājusi Pusaudžu depresijas 3A modeli, ar kuru vēlos iepazīstināt Jūs šajā e-lekcijā.

Noklausoties e-lekciju Jūs iegūsiet:

  •  Daudzpusīgas zināšanas un izpratni par to, kas ir pusaudžu depresija, kā to atšķirt no pusaudžu vecumposma īpatnībām un pieaugušo depresijas
  • Informāciju par pieejām, kas izskaidro, kā rodas pusaudžu depresija, kas ir tās iespējamie cēloņi.
  • Priekšstatu par depresijas dažādām "sejām", t.i., daudzveidīgajām izpausmēm.
  • Izpratni, kā atbalstīt pusaudzi, lai mazinātu depresijas attīstības risku.
  • Informāciju, ko darīt, ja pusaudzim ir attīstījusies depresija.

Lekcija ir 1 stundu un 40 minūtes gara.

Lekcija ir pieejama 1 mēnesi pēc tās iegādes datuma. Jums ir iespēja to klausīties Jums vēlamajā laikā un vietā gan datorā, gan mobialjā telefonā vai planšetē.

Ar šo lekciju, ceru sasniegt vecākus, atbalsta personas visās Latvijas malās, jo visu mūsu kopīgā interese un mērķis ir psihiski un fiziski veselīga jaunā paaudze. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties ar mani e-pastā vai telefoniski.


Laba vēlējumi

Inese Elsiņa, PhD

Psiholoģe, KBT psihoterapeite

Tālr.: 26451980

E-pasts: inese@ineseelsina.lv